Các trường đại học, cao đẳng xét tuyển học bạ trung học phổ thông

Tên Trường

…………………………………………..

Học kì xét tuyển

…………………………………..

Điểm xét tuyển

………………………………………………………

Môn xét tuyển

………………………………………………………

Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội

5 học kỳ

5,5 điểm

Điểm trung bình cộng 5 học kỳ

Đại học Yersin Đà Lạt

lớp 12

18 điểm(ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

các môn của khối xét tuyển theo ngành

Học viện âm nhạc quốc gia

lớp 10,11,12

ngữ văn

Nhạc viện TPHCM

lớp 10,11,12

5,0 trở lên

môn văn

Đại học Chu Văn An

lớp12

6 điểm trở lên

Các môn của khối xét tuyển theo ngành

Đại học xây dựng miền trung

6 học kì THPT

6,0 điểm tở lên

Đại học Đại Nam

lớp12

18 điểm trở lên

3 môn thuộc khối xét tuyển

Đại học công nghệ thông tin và truyền thông Thái Nguyên

lớp 12

36 điểm trở lên

3 môn thuộc khối xét tuyển

Đại học khoa học – ĐH Thái Nguyên

2 ki lớp 12

36 điểm trở lên

3 môn thuộc khối xét tuyển

Học viên âm nhạc Huế

điêm tổng kết lớp 12

5,0 điểm trở lên

môn ngữ văn

Đại học Thành Tây

lớp 12

6,0 điểm (ĐH); 5,5 điểm ( CĐ)

Các môn của khối xét tuyển theo ngành

Đại học Việt Bắc

lớp 10,11,12

6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ)

trung bình các môn

Đại học Y Hà Nội

6 kì THPT

7 điểm hệ Bác sĩ, 6 điểm hệ cử nhân

Đại học Văn Hiến

3 học kì THPT

18 điểm(ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

3 môn khối xét tuyển

Đại học công nghiệp Vinh

5 kỳ THPT

90 điểm trở lên(ĐH); 82,5 điểm trở lên(CĐ)

3 môn khối xét tuyển

Đại học tài chính ngân hàng

6 kì 3 môn xét tuyển

3môn xét tuyển 18 điểm trở lên ; điểm bình quân môn toán 6 kì trên 6 điểm

3 môn thuộc khối xét tuyển

Đại học công nghệ Đồng Nai

xét học bạ

Đại học Thành Đông

lớp 12

18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

3 môn thuộc khối xét tuyển

Đại học Kinh Bắc

lớp 10,11,12

6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ)

Điểm trung bình cuối năm 10,11,12

Đại học quốc tế Miền Đông

lớp12

6 điểm (ĐH); 5,5 điểm (CĐ)

điểm trung bình lớp 12 và điểm trung bình 3môn xét tuyển lớp 12

Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh

Cả năm 10,11,12

5,5 điểm(ĐH); 5,0 điểm (CĐ)

toán, sinh kết hợp năng khiếu

Đại học Hàng Hải

Cả năm lớp 10,11,12

6,0 điểm (ĐH); 5,5 điểm ( CĐ)

Điểm trung bình môn

Đại học Điện lực

Cả năm lớp 10,11,12

8.0 điểm(ĐH), 6.5 điểm (CĐ)

Tổng điểm 3 môn

Đại học dân lập Phú Xuân

Cả năm lớp 10,11,12

18 điểm (ĐH), 16,5 điểm (CĐ)

Tổng điểm 3 năm

Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

Điểm trung bình môn

Đại học công nghệ thông tin Gia Định

Lớp 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

Điểm trung bình môn

Đại học Bách khoa Hà Nội (điều kiện sơ tuyển)

6 học kỳ THPT

20 điểm trở lên

Tổng điểm trung bình của các môn học thuộc tổ hợp 3 môn thi xét tuyển

Đại học Tài chính Marketing

5 học kỳ THPT

18 điểm trở lên

Toán, Văn, Anh

Đại học Cửu Long

Lớp 10,lớp 11, lớp 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

Tổ hợp môn xét tuyển

Đại học Tây Bắc

5 học kỳ

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

Tổ hợp môn xét tuyển

Đại học Sao Đỏ

6 học kỳ THPT

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

Tổ hợp môn xét tuyển

Đại học Hà Hoa Tiên

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ)

Tổng 3 môn xét tuyển

Đại học công nghệ Sài Gòn

Lớp 12

Tổ hợp môn xét tuyển

Đại học Hải Dương

6 học kỳ THPT

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

Trung bình chung các môn xét tuyển

Đại học Quang Trung

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16.5 điểm (CĐ)

Tổng 3 môn xét tuyển

Đại học Lương Thế Vinh

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 15 điểm (CĐ)

Tổng 3 môn xét tuyển

Đại học Thành Đô

5 học kỳ

Đại học khoa học và công nghệ Hà Nội (Sơ tuyển)

Lớp 10,lớp 11, lớp 12

6,5

Trung bình chung các năm

Đại học Đông Đô

5 học kỳ THPT

6.0 điểm trở lên

Các môn của khối xét tuyển theo ngành

Đại học Nguyễn Trãi

5 học kỳ THPT

90 điểm trở lên

Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn

Đại học Trưng Vương

2 học kì lớp 12

5,5 điểm trở lên (CĐ); 6,0 điểm (ĐH)

Các môn của khối xét tuyển theo ngành

Đại học Mỹ thuật Công nghiệp

lớp 10,11,12 và điểm thi trong kỳ thi Quốc gia

Văn

Đại học Công nghiệp Việt Hung

2 học kì lớp 12

6

Các môn của khối xét tuyển theo ngành

Đại học Công nghiệp Việt Trì

5 học kỳ THPT

90 điểm trở lên

Tổng điểm theo tổ hợp 3 môn

Đại học Bình Dương

5 học kỳ THPT

Trung bình điểm 3 môn xét tuyển

Đại học Tây Đô

5 học kỳ THPT

6

Trung bình điểm 3 môn xét tuyển

Đại học Công nghệ miền Đông

học kì 1, học kì 2 lớp 12 và kết quả tốt nghiệp

6

Trung bình điểm 3 môn xét tuyển

5 học kỳ THPT

6

Trung bình điểm 3 môn xét tuyển

Đại học Quốc gia TPHCM (Sơ Tuyển)

Lớp 10, 11 và học kì 1 lớp 12

6,5

Trung bình năm học

Đại học Y Hà Nội (Sơ tuyển)

5 học kỳ THPT

7 điểm hệ Bác sĩ, 6 điểm hệ cử nhân

Toán, Hóa, Sinh

Đại học Phan Thiết

Lớp 10, 11, 12

6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ

Trung bình cộng các môn

ĐH Nam Cần Thơ

5 học kỳ THPT

6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ

ĐH Sư phạm kỹ thuật TPHCM

5 học kỳ THPT

Trung bình cộng các môn

Đại học ngoại thương (Sơ tuyển)

Lớp 10, 11, 12

6,5

Trung bình cộng các môn

Đại học Lạc Hồng

2 học kì lớp 12

6

3 môn theo tổ hợp xét tuyển

ĐH Nguyễn Tất Thành

Lớp 10,11,12

6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ

Tổng kết học bạ

Đại học Hoa Sen (Sơ tuyển)

5 học kỳ THPT

6

ĐH Bà Rịa Vũng Tàu

18 điểm ĐH, 16.5 hệ CĐ

Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển

Học viện báo chí và tuyên truyền (Sơ tuyển)

học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12

6,5

Điểm tổng kết

ĐH Công nghiệp TPHCM

ĐH kinh tế Nghệ An

học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; học kỳ 1 lớp 12

6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ

Trung bình cộng các môn

Đại học Thủy Lợi (Sơ tuyển)

10,11,12

5.5

Điểm tổng kết

Đại học Đại Nam

12

18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ

Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển

63

ĐH Y Dược Thái Bình

5 học kỳ THPT

19.5 điểm (Trừ ngành điều dưỡng, y tế công cộng 16.5)

Toán, Hóa, Sinh

ĐH Dân lập Hải Phòng

6 học kỳ THPT

6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ

Tổng điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

Học viện ngân hàng (Sơ tuyển)

6 học kỳ THPT

6,5

Điểm trung bình

ĐH Quốc tế Sài Gòn

12

6.5 hệ ĐH, 6.0 hệ CĐ

Điểm trung bình

ĐH kỹ thuật Y tế Hải Dương (Sơ tuyển)

6 học kỳ THPT

Hệ Bác sĩ đa khoa 6.5, hệ cử nhân 6.0 điểm

Toán, Hóa, Sinh

ĐH Tài nguyên môi trường TPHCM

10,11,12

6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ

Tổng điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

ĐH Thủ Dầu Một (Sơ tuyển)

10,11,12

5.5 điểm

Điểm tổng kết

Đại học kiến trúc Đà Nẵng

5 học kỳ THPT

18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ

Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển

Đại học Hòa Bình Hà Nội

5 học kỳ THPT

18 điểm hệ ĐH, 16.5 hệ CĐ

Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển

ĐH kinh tế tài chính TPHCM

5 học kỳ THPT

6.0 hệ ĐH, 5.5 hệ CĐ

Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển

ĐH Đồng Tháp

lớp 12

24 điểm

Tổng điểm 3 môn khối xét tuyển (môn chính nhân 2)

Đại học Tân Tạo

10,11,12

6.5

Điểm trung bình cả năm

Cao đẳng ký thuật Lý Tự trọng

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng kinh tế kĩ thuật miền Nam

5 kì THPT hoặc lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ

lớp 10,11, 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn xét tuyển và TB môn 3 năm học

Cao đẳng công nghệ thông tin TPHCM

5 học kì

16,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng bách khoa Đà Nẵng

lớp 12

16,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa

6 học kì THPT

5,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Trường cao đẳng thủy sản

lớp 12

16,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng nông lâm Đông Bắc

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng công nghệ thương mại Hà Nội

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng công nghệ và kinh tế công nghiệp Thái Nguyên

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng Cần Thơ

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng công nghệ và quản trị doanh nghiệp

lớp 12 hoặc 5 kì học

82,5 điểm trở lên

Cao đẳng phát thanh truyền hình 1

5 kì học

TB 5,5 điểm trở lên

tổ hợp môn xét tuyển

Cao đẳng công nghệ và kinh tế Hà Nội

6 kì học

TB 5,5 điểm trở lên

các môn xét tuyển

Cao đắng công nghiệp Thái Nguyên

lớp 10,11,12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn xét tuyển

Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Hà Nội

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn xét tuyển

Cao đẳng Bách Việt

5 học kì

82,5 điểm trở lên

các môn xét tuyển

Cao đẳng tài nguyên và môi trường Miền Trung

5 kì học

16,5 trở lên

các môn xét tuyển

Cao đẳng kinh tế kĩ thuật Phú Thọ

lớp 12

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng cơ khí luyện kim

5 kì học

TB các môn 27,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng y tế Phú Thọ

lớp 10,11,12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công nghiệp Việt Đức

5 kì học

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng Lạc Việt

lớp 12 và 5 kì học

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng giao thông vận tải miền trung

6 kì học THPT

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công thương TPHCM

5 kì học THPT

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng nông nghiệp và phát triển nông thôn

lớp 10,11, kì I lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng kinh tế công nghệ TPHCM

5 kì học hoặc lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng cộng đồng Hải Phòng

lớp 10,11,12

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng y tế Quảng Ninh

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng y tế Yên Bái

lớp 10,11,12

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng công nghiệp Hưng Yên

6 học kì THPT

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công nghệ Thủ Đức

5 học kì THPT

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng kinh tế tài chính Thái Nguyên

lớp 12

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công nghệ Hà Nội

lớp 12

16,5 điểm trở lên

Cao đẳng hàng hải 1

6 học kì THPT

15,0 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng y tế Hà Nam

Lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng Bến Tre

6 học kì THPT

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng kĩ thuật Kiên Giang

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng kĩ thuật trung ương

5 học kì

27,5 điểm trở lên

Cao đẳng công nghệ thông tin Việt Hàn

Lớp 10,11,12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng văn hóa nghệ thuật du lịch Sài Gòn

lớp 12 hoặc 5 kì học

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng cộng đồng Hà Nội

Lóp 10, 11, 12

16,5 điểm trở lên

Cao đẳng giao thông vận tải TPHCM

5 học kì

80 điểm trở lên

Cao đẳng Viễn Đông

3 học kì

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công nghiệp thực phẩm

5 học kì

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công nghiệp Phúc Yên

6 học kì THPT

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng tài chính hải quan

Lóp 10, 11, 12

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng cộng đồng Hà Tây

6 học kì THPT

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng xây dựng Nam Định

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng cộng đồng Vĩnh Long

lớp 12

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công nghiệp hóa chất

lớp 12

16,5 điểm trở lên

Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk

lớp 12

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao Đẳng Hải Dương

5 học kì

TB 27,5 điểm trở lên

Cao đẳng y tế Lạng Sơn

lớp 10, 11,12

TB 16,5 điểm trở lên

Cao đẳng Hoan Châu

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng ASEAN

5 học kì

TB 16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi

6 học kì THPT

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng nông nghiệp Nam Bộ

5 học kì THPT

TB 16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng mĩ thuật Đồng Nai

Lớp 10, 11, 12

văn

Cao đẳng xây dựng Nam Định

lớp 12

Cao đẳng Phương Đông Đà Nẵng

5 học kì THPT

TB 16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An

lớp 12

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng sư phạm trung ương Nha Trang

lớp 12

TB 5 điểm trở lên

Cao đẳng y tế Thái Nguyên

lớp 12

Cao đẳng công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội

5 học kì

5,5 điểm trở lên

Cao đẳng y tế Thái Bình

lớp 12

6,5 điểm trờ lên

Cao đẳng công nghiệp và xây dựng

lớp12

5,5 điểm trở lên

Cao đẳng công nghiệp Huế

Lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng công nghiệp Cẩm Phả

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng giao thông vận tải II

lớp 10,11,12

16,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng thông tin Đà Nẵng

Cao đẳng kinh tế tài chính Vĩnh Long

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn theo khối xét tuyển

Cao đẳng kinh tế kĩ thuật ĐH Thái Nguyên

Lớp 10, 11,12

TB 16,5 điểm trở lên

Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Thái Bình

Lớp 10, 11,12

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng du lịch thương mại

lớp 10,11,12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn xét theo khối

Cao đẳng kinh tế kĩ thuật thương mại

lớp 12

TB 15,5 điểm trở lên

các môn xét theo khối

Cao đẳng dược Phú Thọ

lớp 10, 11,12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn xét theo khối

Cao đẳng cộng đồng Đồng Tháp

lớp 12

TB 5,5 điểm trở lên

các môn xét theo khối

Cao đẳng kĩ thuật công nghiệp

6 học kì THPT

TB 5,5 điểm trở lên

Cao đẳng sư phạm Bà Rịa Vũng Tàu

5 học kì

TB 5,5 điểm trở lên

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *