Danh sách

TPHCM CÓ BAO NHIÊU QUẬN HUYỆN 0 19 quận, 5 huyện Trong 5 Thành phố trực thuộc Trung Ương, Hồ Chí Minh là Thành phố lớn nhất. Với diện tích 2.061 km2, dân số tính đến 01/04/2019 là 8,99 triệu người. Về mặt hành chính, thành phố chia làm 24 quận huyện, trong đó có 19 quận và 5 huyện.  Danh sách các Quận Huyện TP Hồ Chí Minh # Quận/Huyện # Quận/Huyện 1 Quận … Đọc thêm

Nguồn: Branker

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *