Điểm tên các ngành của Đại học Công Đoàn

Đại học Công đoàn (Nguồn: Báo giao thông)

Sau hơn 10 năm thành lập và phát triển, hiện nay Đại học Công đoàn đã có 1 chuyên ngành đào tạo trình độ tiến sĩ Quản trị nhân lực; 5 chuyên ngành Thạc sĩ (Quản trị nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Xã hội học và Kế toán); 9 ngành đào tạo trình độ đại học, đào tạo bằng 2 và đào tạo song ngành.

Ngoài ra, trường còn có 3 ngành đào tạo cao đẳng (Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính ngân hàng), đào tạo liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học. Bài viết này sẽ giúp bạn tìm hiểu thêm về các ngành đào tạo đại học chính quy của Đại học Công đoàn.

Bạn muốn tìm trường Đại học phù hợp với bản thân? Xem ngay bảng xếp hạng các trường Đại học tốt nhất Việt Nam!

Ngành Quản trị kinh doanh (Business Administration)

 • Mã tuyển sinh: 7340101
 • Khối thi: A, D1, A1.
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh đã tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân QTKD

Sinh viên sẽ được trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về quản trị doanh nghiệp, hoạch định chính sách, chiến lược, kế hoạch kinh doanh, biết cách tổ chức hoạt động kinh doanh và tạo lập doanh nghiệp mới. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên làm việc chủ yếu ở các doanh nghiệp.

>> Xem thêm đánh giá của sinh viên về Đại học Công đoàn

Ngành Bảo hộ lao động (Labour Protection)

 • Mã tuyển sinh: 7850201
 • Khối thi: A , A1, D1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 4,5 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư bảo hộ lao động

Giới thiệu Đại học Công đoàn (Nguồn: YouTube)

Sinh viên được giảng dạy về các kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động…

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể làm các công việc về các lĩnh vực an toàn – vệ sinh lao động trong doanh nghiệp, cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Bảo hộ lao động, kiểm tra Bảo hộ lao động của Công đoàn, thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động.

Ngành Xã hội học (Sociology)

 • Mã tuyển sinh: 7310301
 • Khối thi: C, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Xã hội học

Ngành nghề hay lĩnh vực nào cũng cần những nhà Xã hội học nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội phát sinh trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng. Sinh viên có nhiều cơ hội việc làm tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh và các cơ quan nhà nước, trường học… với khả năng tham gia tư vấn cho việc quản lý.

Sinh viên Đại học Công đoàn tham gia hoạt động ngoại khóa

Sinh viên Đại học Công đoàn tham gia hoạt động ngoại khóa (Nguồn: dhdc)

Ngành Công tác xã hội (Social work)

 • Mã tuyển sinh: 7760101
 • Khối thi: C, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Công tác Xã hội

Người học được đào tạo để có khả năng phát hiện, giải quyết những vấn đề trong các mối quan hệ xã hội và nâng cao năng lực con người. Sinh viên tốt nghiệp có thể cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các cơ sở và tổ chức xã hội; làm công tác xã hội chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực như sức khỏe, giáo dục, pháp luật, kinh tế, truyền thông, xã hội, văn hóa, môi trường…

Hình ảnh lưu học sinh Lào tại Đại học Công đoàn

Hình ảnh lưu học sinh Lào tại Đại học Công đoàn (Nguồn: dhdc)

Ngành Kế toán (Accounting)

 • Mã tuyển sinh: 7340301
 • Khối thi: A, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Kế toán

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ kế toán trong các doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp từ khâu lập chứng từ kế toán, vào sổ kế toán đến tổng hợp báo cáo kế toán; khả năng phân tích tình hình tài chính và kết quả hoạt động kinh doanh cũng như các mặt hoạt động khác của doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp, cung cấp thông tin phục vụ cho nhà quản lý.

Sinh viên có nhiều cơ hội làm việc trong các doanh nghiệp, các đơn vị hành chính sự nghiệp hay trở thành nhà hoạch định chính sách kế toán, kiểm toán.

Sinh viên Việt Nam và lưu học sinh lào tại Đại học Công đoàn

Sinh viên Việt Nam và lưu học sinh lào tại Đại học Công đoàn (Nguồn: dhdc)

Ngành Tài chính – Ngân hàng (Finance and Banking)

 • Mã tuyển sinh: 7340201
 • Khối thi: A, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Tài chính – Ngân hàng

Sinh viên được giảng dạy cách nghiên cứu, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng. Ngành này mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên trong các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính…

Ngành Quản trị nhân lực (Human Resources Management)

 • Mã tuyển sinh: 7340404
 • Khối thi: A, D1, A1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị nhân lực

Những nội dung mà bạn sẽ được học khi theo ngành này là phát hiện vấn đề, phân tích, đánh giá và giải quyết vấn đề về quản trị nhân lực; tư vấn, hoạch định các chính sách quản trị nhân lực; lập kế hoạch. Đồng thời trường còn đào tạo cho sinh viên kĩ năng tổ chức các hoạt động nhằm xây dựng, củng cố, duy trì và phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của tổ chức.

Những trai xinh, gái đẹp của Đại học Công đoàn (Nguồn: YouTube)

Ngành Luật (Law)

 • Mã tuyển sinh: 7380101
 • Khối thi: C, D1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Học Cử nhân Luật

Với ngành Luật, bạn sẽ được trang bị kiến thức luật, kỹ năng tư vấn, khả năng phân tích, đánh giá và giải quyết các tình huống pháp lý xảy ra trong hoạt động kinh doanh, đặc biệt là các tình huống liên quan đến quan hệ lao động.

Lãnh đạo Đại học Công đoàn và đoàn đại biểu từ Mỹ

Lãnh đạo Đại học Công đoàn và đoàn đại biểu từ Mỹ (Nguồn: dhcd)

Ngành Quan hệ lao động (Labor Relations)

 • Mã tuyển sinh: 7340408
 • Khối thi: A, A1, D1
 • Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
 • Thời gian đào tạo: 4 năm
 • Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quan hệ lao động

Bạn sẽ được được trang bị kiến thức, kỹ năng đàm phán, xử lý các mối quan hệ lao động, tham gia vào quá trình quản trị kinh doanh như một nhà quản trị nguồn nhân lực… Sinh viên có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Cán bộ quản lý nhân sự trong phòng tổ chức cán bộ, Cán bộ phòng quan hệ công chúng, Cán bộ công đoàn, cán bộ các đoàn thể khác…

Trên đây là những nội dung được cập nhật vào tháng 10 năm 2018. Hy vọng những thông tin này đã giúp bạn có cái nhìn tổng quan về các ngành học tại trường Đại học Công đoàn và có lựa chọn phù hợp cho mình.

Thường Lạc tổng hợp

Nguồn: Đại học Công đoàn

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *