Hải quan tiếng Anh là gì?


Hải quan tiếng Anh là gì? Hải quan là một ngành có nhiệm vụ thực hiện kiểm tra, giám sát hàng hóa, phương tiện vận tải, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Sau đây TOP10HCM.COM sẽ giải đáp câu hỏi trên trong bài viết sau.

Hải quan tiếng Anh là gì?

Hải quan tiếng Anh Customs.

Cục Hải quan tiếng Anh là: Customs Service.

Ví dụ:

Ở trạm hải quan tại đó, khi nhân viên hải quan mở hành lý của chúng tôi và khám xét, họ tìm thấy các ấn phẩm mà chúng tôi giấu trong đó.

At customs there, the officials opened and inspected our luggage and found the literature we had hidden in it.

Những từ vựng liên quan đến hải quan

Tổng cục Hải quan: General Department of Vietnam Customs;

Văn phòng Tổng cục: General Department Office;

Văn phòng Đảng ủy: Communist Party Office;

Cục Giám sát quản lý: Customs Control and Supervision Department;

Cục Thuế xuất nhập khẩu: Import – Export Duty Department;

Cục Công nghệ thông tin và Thống kế Hải quan: Customs IT and Statistic Department;

Cục Kiểm tra sau thông quan: Post Clearance Audit Department;

Cục Điều tra chống buôn lậu: Anti-smuggling and Investigation Department;

Vụ Tổ chức cán bộ: Personnel and Organization Department;

Vụ Hợp tác quốc tế: International Cooperation Department;

Vụ Pháp chế: Legal Department;

Vụ Tài vụ – Quản trị: Finance and Logistic Department;

Ban Quản lý rủi ro: Customs Risk Management Board;

Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu: Analysis and Classfication Center;

Trường Hải quan Việt Nam:  Vietnam Customs school;

Khoa Kiến thức tổng hợp và ngoại ngữ: General Customs Knowledge and Foreign Language;

Khoa Thông quan: Customs Clearance Faculty;

Khoa Kiểm tra sau thông quan và Kiểm soát hải quan: Post Clearance Audit and Customs Enforcement Faculty;

Phòng Đào tạo và Quản lý học viên: Training and Academic Management Division;

Viện Nghiên cứu Hải quan: Customs Research Institue;

Báo Hải quan: Customs Newspaper.

Tham khảo thêm:

Chứng minh nhân dân tiếng Anh là gì?

Bếp từ tiếng Anh là gì?

Thực phẩm chức năng tiếng Anh là gì?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *