Học Viện Tài Chính | Edu2Review

Đã học khoá học: Tài Chính Doanh Nghiệp tại đây.

Ưu điểm

Học viện Tài Chính là trường đại học công lập hàng đầu về kinh tế,tài chính,kế toán. Nội dung và phương pháp giảng dạy hiện đại, giúp cho sinh viên vươn tới tầm cao tri thức,phát triển bản thân 1 cách toàn diện. Sau khi trúng tuyển sinh viên có cơ hội học 2 ngành trong 4 năm để có 2 bằng đại học. Sinh viên sau khi ra trường có cơ hội nghề nghiệp mở rộng,khả năng thăng tiến cao. Theo kết quả điều tra,những năm gần đây tỉ lệ sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm sau 4 tháng là trên 90%.

Điểm cần cải thiện

Không có điểm cần cải thiện

Trải nghiệm và lời khuyên

Trường thi nhiều, nên học chăm chỉ từ năm nhất. Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa nhiều

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *