Những trường sẽ xét tuyển học bạ năm 2017

STT

Tên trường

Học kỳ xét tuyển

Điểm xét tuyển

% xét tuyển

Môn xét tuyển

1

Đại học Công nghiệp Việt – Hung (Dân lập)

Lớp 12

6.5 điểm

Tổng điểm 3 môn xét tuyển

2

Cao đẳng Asean (Trường Quốc tế)

Lớp 12

6.0 điểm

Điểm trung bình các môn xét tuyển

3

Đại học Phan Thiết

6 học kỳ

6.0 điểm(ĐH)

5.5 điểm (CĐ)

100%

Điểm trung bình cộng các môn ở THPT

4

Đại học Bình Dương

6 học kỳ

100%

3 môn theo khối đăng ký xét tuyển

5

Đại học Nguyễn Trãi

5 học kỳ

3 môn theo khối đăng ký xét tuyển

6

Đại học Thành Đô

5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

3 môn theo khối đăng ký xét tuyển

7

Đại học Hòa Bình

5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12

18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ)


17.5 điểm (năng khiếu 5.5, văn hóa 6)

70%


Tổng điểm các môn khối A


Tổng điểm các môn khối V, V1

8

Đại học Hoa Sen

3 năm lớp 10, 11, 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

Điểm trung bình cộng

9

Đại học công nghệ miền Đông

5 học kỳ hoặc kết quả năm lớp 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

10

Đại học Bà Rịa Vũng Tàu

2 học kỳ lớp 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

40%

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

11

Đại học công nghệ TPHCM

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ) Riêng ngành dược cao hơn 2 điểm cả hệ ĐH và CĐ

30%

Điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp dùng để xét tuyển

12

Đại học Kinh tế tài chính TPHCM

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16.5 điểm(CĐ)

30%

Tổng điểm các môn xét tuyển

13

Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long

3 năm lớp 10, 11, 12

Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển

14

Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

Học bạ THPT

15

Đại học Tài nguyên môi trường Thành phố Hồ Chí Minh

5 học kỳ

18 điểm

10%

3 môn theo khối đăng ký xét tuyển

16

Học viện báo chí tuyên truyền

Học bạ THPT

6 điểm

Kết quả học tập trung bình từng năm học

17

Đại học Đông Đô

2 học kì lớp 12

36 điểm

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12

18

Đại học Đại Nam

Lớp 12

18 điểm (ĐH)

18 điểm (ĐH)

19

Đại học Kinh tế Nghệ An

3 năm lớp 10, 11, 12

18 điểm (ĐH); 16,5 (CĐ)

70%

Tổng điểm các môn xét tuyển

20

Đại học Nguyễn Tất Thành

Lớp 12

15 điểm (ĐH); 12 điểm (CĐ)

Tổng điểm các môn xét tuyển

21

Đại học Tân Trào

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

Tổng điểm các môn xét tuyển

22

Đại học Khoa học Thái Nguyên

2 học kì lớp 12

36 điểm

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12

23

Đại học Hồng Đức

3 năm lớp 10, 11, 12

18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

Tổng điểm các môn xét tuyển

24

Đại học xây dựng miền Trung

6 học kỳ

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

25% (ĐH); 50% (CĐ)

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

25

Đại học Trưng Vương

Lớp 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

70%

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

26

Đại học Hải Phòng

Lớp 12

6.0 điểm (ĐH); 5.5 điểm(CĐ)

40%

Điểm trung bình cộng các môn học ở THPT

27

Đại học Nông lâm Thái Nguyên

2 học kì lớp 12

36 điểm

40%

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12

28

Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định (chỉ dùng để xét tuyển đại học công nghệ, cử nhân kinh tế và cao đẳng)

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

40%

Tổng điểm các môn xét tuyển

29

Đại học Đồng Tháp

Học bạ THPT

30

Đại học Lâm nghiệp

Học bạ THPT

40%

31

Đại học Kinh tế Luật ĐH Quốc gia TPHCM

3 năm lớp 10, 11, 12

6,5 điểm (ĐH); 6 điểm (CĐ)

Điểm trung bình cộng các điểm trung bình 3 năm học

32

Đại học Quốc gia TPHCM

3 năm lớp 10, 11, 12

6,5 điểm (ĐH); 6 điểm (CĐ)

Điểm trung bình cộng các điểm trung bình 3 năm học

33

Phân hiệu ĐH Đà Nẵng tại Kon Tum

Học bạ THPT

34

Khoa Giáo dục thể chất – ĐH Huế

5 học kì

10 điểm

50%

Tổng điểm trung bình cộng toán và sinh

35

Phân hiệu ĐH Huế tại Quảng Trị

5 học kì

18 điểm

30%

Điểm trung bình cộng 5 học kỳ của các môn đăng kí xét tuyển

36

Đại học Khoa học – ĐH Huế (ngành Kiến trúc)

4 học kì

12 điểm

20%

Điểm trung bình cộng của các môn đăng ký xét tuyển

37

Đại học Tiền Giang

5 học kì

38

Đại học Buôn Ma Thuột (Dược học)

4 học kì

18 điểm

50%

Điểm trung bình của tổ hợp 03 môn (khối A&B) của 4 học kỳ

39

Đại học Văn hóa thể thao và Du lịch Thanh Hóa

Học bạ THPT

60%

40

Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

Học bạ THPT

Điểm trung bình cộng của các môn đăng ký xét tuyển

41

ĐH Kinh tế và quản trị kinh doanh Thái Nguyên

Lớp 12

36 điểm

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12

42

Khoa quốc tế – ĐH Thái Nguyên

2 học kì lớp 12

40 điểm

40%

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12

43

Phân hiệu ĐH Thái Nguyên tại Lào Cai

2 học kì lớp 12

36 điểm

40%

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12

44

Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông

2 học kì lớp 12

36 điểm

50%

Tổng điểm 3 môn xét tuyển của 2 học kì lớp 12

45

Đại học Hàng hải Việt Nam

Học bạ THPT

46

Đại học Thái Bình Dương

Lớp 12

6,0 (ĐH); 5,5 (CĐ)

Điểm trung bình lớp 12

47

Đại học Hùng Vương

Học bạ THPT

48

Đại học Yersin Đà Lạt

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

49

Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Học bạ THPT

20-30%

50

Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh

Lớp 12

6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ)

Điểm trung bình lớp 12

51

Đại học Công nghiệp Quảng Ninh

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

52

Đại học Công nghệ Đồng Nai

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

60%

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12 cộng với điểm ưu tiên

53

Đại học Đông Á

Lớp 12

6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ)

Điểm trung bình lớp 12

54

Đại học Lương Thế Vinh

Lớp 12

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

55

Đại học Công nghệ thông tin Gia Định

Lớp 12

6.0 (ĐH); 5.5 (CĐ)

80%

Điểm trung bình lớp 12

56

Đại học Phú Xuân

Lớp 12

18 điểm (ĐH); 16,5 điểm (CĐ)

50%

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

57

Đại học Trà Vinh

Học bạ THPT

58

Đại học Công nghiệp Việt Trì

Lớp 12

18 điểm (ĐH)

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

59

Đại học Kinh tế công nghiệp Long An

Lớp 12

60%

Tổng điểm 3 môn xét tuyển lớp 12

60

Đại học Thể dục thể thao Đà Nẵng

Học bạ THPT

Kết quả 2 môn xét tuyển

61

CĐ Công nghệ cao Đồng An

Học bạ THPT

62

Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

Lớp 12

5,5 điểm

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

63

Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật miền Nam

Học bạ THPT

64

Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Vinatex TPHCM

Học bạ THPT

65

Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Kon Tum

3 năm lớp 10, 11, 12

66

Cao đẳng thủy lợi Bắc Bộ

Học bạ THPT

75%

67

Cao đẳng nghề số 20 – Bộ Quốc phòng

Học bạ THPT

68

Cao đẳng Tài chính hải quan

Học bạ THPT

40%

69

Cao đẳng nghề số 7 – Bộ Quốc phòng

Học bạ THPT

70

Cao đẳng Giao thông vận tải miền Trung

Học bạ THPT

71

Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc

Lớp 12

5.5 điểm

Điểm trung bình 3 môn khối xét tuyển

72

Cao đẳng công nghệ cao Đồng An

Học bạ THPT

73

Cao đẳng nghề số 1 Bộ Quốc phòng

Học bạ THPT

74

Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng

Lớp 12

16.5 điểm

100%

Tổng điểm trung bình các môn xét tuyển

75

Cao đẳng nghề du lịch Đà Nẵng

Xét điểm học bạ

100%

76

Cao đẳng văn hóa nghệ thuật và du lịch Sài Gòn

5 học kỳ

5.5 điểm

Điểm trung bình môn xét tuyển

77

Cao đẳng sư phạm Gia Lai

Xét điểm học bạ

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *