September 2018 – VISA BANKERVN

Tên viết tắt các quốc gia trên thế giới Có 2 danh sách tên viết tắt các nước trên thế giới bằng tiếng Anh. Danh sách 195 thành viên, quan sát viên Liên Hợp Quốc và Danh sách 45 nước, vùng lãnh thổ, vùng tự trị, khu vực tranh chấp khác. Danh sách tên viết tắt các nước thành viên, quan sát viên Liên Hợp Quốc # Tên Tiếng Anh Viết tắt (2 ký tự) … Đọc thêm

Nguồn: Branker

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *