Thông tin tuyển sinh 2019 của Đại học Đà Lạt

  1. Đại học
  1. Nhóm ngành I

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

15

13

23.00

20

12

17.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

5

1

Tổ hợp D07: Toán, Hóa, Anh

3

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

1

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

15

18

18.50

20

4

17.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

5

1

Tổ hợp A12: Toán, KHTN, KHXH

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

15

17

17.00

20

8

17.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

8

Tổ hợp D07: Toán, Hóa, Anh

1

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

1

Tổ hợp A14: Toán, KHTN, Địa lí

15

16.50

20

17.00

Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

3

1

Tổ hợp D08: Toán, Sinh, Anh

2

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

15

20

21.00

20

6

17.00

Tổ hợp D14: Văn, Sử, Anh

Tổ hợp D15: Văn, Địa, Anh

2

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

15

14

17.00

20

2

17.00

Tổ hợp C19: Văn, Sử, GDCD

3

Tổ hợp D14: Văn, Sử, Anh

1

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

20

23

22.50

20

35

17.00

Tổ hợp D72: Văn, KHTN, Anh

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

7

9

  1. Khối ngành III

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

200

75

17.00

200

54

16.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

17

21

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

54

80

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

41

12

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

80

71

15.50

100

43

15.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

23

5

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

62

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

9

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

200

19.00

300

13

17.00

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

434

93

Tổ hợp C20: Văn, Địa, GDCD

286

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

38

15

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

16

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

9

  1. Nhóm ngành IV

Tổ hợp A14: Toán, KHTN, Địa lí

100

15.50

70

14.00

Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

4

2

Tổ hợp D08: Toán, Sinh, Anh

1

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

1

Tổ hợp A14: Toán, KHTN, Địa lí

360

15.50

250

1

14.00

Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

108

81

Tổ hợp D08: Toán, Sinh, Anh

9

3

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

4

3

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

80

1

15.50

50

1

14.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

1

1

Tổ hợp A12: Toán, KHTN, KHXH

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

80

7

15.50

50

2

14.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

1

Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

1

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh

1

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

1

  • Khoa học Môi trường

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

80

13

15.50

100

2

14.00

Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

3

1

Tổ hợp D08: Toán, Sinh, Anh

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

  1. Nhóm ngành V

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

50

5

15.50

40

2

14.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

1

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

1

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

200

89

15.50

200

57

14.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

44

35

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh

8

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

5

4

  • Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông (K41) & Công nghệ kỹ thuật điện tử – Viễn thông (K42)

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

80

15

15.50

100

8

14.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

7

1

Tổ hợp A12: Toán, KHTN, KHXH

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Tiếng Anh

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

50

20

17.00

40

8

15.00

Tổ hợp A01: Toán, Lý, Anh

5

1

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

  • Công nghệ Sau thu hoạch

Tổ hợp A00: Toán, Lý, Hóa

100

13

15.50

100

6

14.00

Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

11

4

Tổ hợp D08: Toán, Sinh, Anh

1

1

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

Tổ hợp B00: Toán, Hóa, Sinh

100

55

15.50

100

39

14.00

Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh

3

Tổ hợp D08: Toán, Sinh, Anh

6

5

Tổ hợp D90: Toán, KHTN, Anh

7

  1. Nhóm ngành VII

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

220

271

17.00

200

255

16.00

Tổ hợp D72: Văn, KHTN, Anh

6

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

43

27

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

30

3

15.50

30

3

14.00

Tổ hợp C19: Văn, Sử, GDCD

Tổ hợp D14: Văn, Sử, Anh

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

50

12

15.50

40

9

14.00

Tổ hợp D14: Văn, Sử, Anh

Tổ hợp D15: Văn, Địa, Anh

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

4

1

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

30

7

15.50

30

2

14.00

Tổ hợp D14: Văn, Sử, Anh

Tổ hợp D15: Văn, Địa, Anh

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

2

2

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

30

11

15.50

30

4

14.00

Tổ hợp C14: Văn, Toán, GDCD

7

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

2

4

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

3

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

30

30

15.50

30

15

14.00

Tổ hợp C14: Văn, Toán, GDCD

4

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

27

26

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

3

4

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

4

7

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

230

211

18.50

200

222

16.00

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

96

99

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

16

36

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

9

7

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

30

27

15.50

30

19

14.00

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

Tổ hợp D14: Văn, Sử, Anh

Tổ hợp D15: Văn, Địa, Anh

9

5

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

4

1

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

30

77

15.50

60

35

15.00

Tổ hợp C14: Văn, Toán, GDCD

16

Tổ hợp D01: Toán, Văn, Anh

7

2

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

3

Tổ hợp D96: Toán, KHXH, Anh

  • Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Tổ hợp C00: Văn, Sử, Địa

140

180

19.00

200

157

17.00

Tổ hợp D01:Toán, Văn, Anh

53

54

Tổ hợp D78: Văn, KHXH, Anh

15

17

Tổng

2690

2475

2690

2117

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *