Thứ tự sắp xếp tính từ trong tiếng Anh chuẩn nhất

Tính từ (adjective) là từ chỉ tính chất, màu sắc, kích thước, trạng thái, mức độ, phạm vi… của người hoặc sự vật. Nó thường dùng bổ nghĩa cho danh từ, đại từ hoặc liên động từ (linking verb).

Phân loại tính từ

Nhìn chung, tính từ được phân loại dựa trên vị trí hoặc chức năng

Tính từ theo vị trí:

+ Tính từ thường đứng trước danh từ: là tính từ vừa có thể đứng trước danh từ, vừa có thể đứng một mình không cần danh từ kèm theo.

Ex: A beautiful girl – This girl is beautiful

+ Tính từ đứng một mình, không cần danh từ: các tính từ này thường bắt đầu bằng “a” như afraid, awake, ashamed… và một số trường hợp đặc biệt như content, exempt…

Tính từ được dùng để miêu tả một danh từ

Tính từ theo chức năng:

+ Tính từ chỉ sự miêu tả

Ex: Beautiful, good, big, tall, old, extraordinary…

+ Tính từ chỉ số đếm

Ex: one, two, three, first, second…

+ Các từ chỉ thị

Ex: this, that, these, those, his, her, some, many…

Trật tự sắp xếp các tính từ

Khi dùng 2 tính từ trở lên để bổ nghĩa cho một danh từ, nếu các danh từ cùng loại thì ta phân cách bằng một dấu phẩy, còn khác loại thì ta xếp chúng cạnh nhau. Thứ tự sắp xếp tính từ theo quy tắc OSASCOMP dưới đây:

O – S – A – S– C – O – M – P

( Opinion – Size – Age – Shape – Color – Origin – Material – Purpose)

Ex: I have a beautiful short modern magenta silk skirt.

Tính từ được sắp xếp theo công thức OSASCOMP

+ Opinion: là các tính từ chỉ quan điểm, ý kiến một cách cụ thể. Ex: Delicious, tasty, friendly, beautiful, interested…

+ Size: là các tính từ chỉ kích cỡ. Ex: tall, big, flat, long, short, triangle, round…

+ Age: các tính từ chỉ tuổi thọ. Ex: old,young, new, modern…

+ Color là các tính từ chỉ màu sắc: Ex: black, navy blue, violet, magenta, pastel…

+ Origin: tính từ chỉ nguồn gốc, xuất xứ. Ex: Japanese, American, France…

+ Material: chỉ chất liệu. Ex: glass, metal, plastic, leather, ivory…

Sau các tính từ trên là danh từ hoặc cụm danh từ như living room, storage house, motor helmet…

Câu nói hài hước này sẽ giúp bạn nhớ công thức một cách dễ dàng hơn.

* Mỗi một lựa chọn sai lầm, lấy đi nhiều thứ của bạn. Vào cộng đồng đánh giá giáo dục EBIV mỗi ngày và cập nhật thông tin về các tổ chức giáo dục để có quyết định đúng.

Thảo My tổng hợp

EBIV – Cộng đồng đánh giá giáo dục hàng đầu Việt Nam

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *