Top 10 chiêu thức trong Như Lai Thần Chưởng

9

Vạn Phật Triều Tông

by Khiem Nguyễn 29-06-2020

Chiêu thứ tám: Vạn Phật Triều Tông – Kháng Thiên Ly Hỏa Đao + Sáng Thế Huyền Băng Kiếm -Thành Tựu Nhất Thiết Minh Ấn

Thiên địa có một đại kiếp diệt vong. Từ ngoài vũ trụ rớt xuống 2 viên thiên thạch. 2 viên thiên thạch nở ra 2 con đại ma thú. Chúng cực kỳ hung mạnh, hoành hành đại địa. Không những người, thú, chúng sinh hạ giới mà ngay cả thiên thần cũng không thoát kiếp. Như Lai phải giáng lâm hàng yêu trừ ma. Đáng tiếc ngay cả đức phật cũng đấu không lại. Pháp thân của ngài bị cấu xé tan nát. Tất cả chúng sanh cùng chư tiên cảm động niệm phật. Sức mạnh tinh thần hợp nhất cấu tạo lại pháp thân của đức phật. Như Lai tung chưởng, từ tay ngài xuất ra Kháng Thiên Ly Hỏa Đao và Sáng Thế Huyền Băng Kiếm tiêu diệt ma thú. Ma thú diệt xong, chúng sanh tâm lực cũng tận. Người và thần đều hình thần câu diệt. Như Lai cảm động, không tiếc tận lực dùng 2 thanh thần binh trùng kiến lại thiên địa. Thiên địa có lại sinh cơ, vạn vật sinh sôi nảy nở trở lại.

Chúng Sinh Thành Phật, Vạn Phật Triều Tông. Vạn Pháp từ vạn vật thiên địa cùng một niệm, tụ thành một niệm tinh thần, điểm điểm truyền đến thân Phật, tụ thành Chung cực Thần thông Phần lực sinh hoài không hết. Từ đó sinh ra 2 thanh Phật binh Kháng Thiên Ly Hỏa Đao và Sáng Thế Huyền Băng Kiếm. 2 thanh Phật binh uy lực trừ ma cứu thế, cũng có thể xây dựng thiên địa. Ly Hỏa Đao tu bổ trời xanh, Huyền Băng Kiếm thanh khiết đại địa, nhân gian có lại sinh cơ.

Phật binh đại diện cho Tứ Đại Giai Không, Dinh Diệt Thủy Chung (Tứ Đại Giai Không: 4 yếu tố đất nước lửa gió đều không có thực thể, vốn chẳng từ đâu đến và chẳng đi về đâu).

Vạn Phật Triều Tông uy lực vô tận, không phải tấn công hủy thiên diệt địa mà là Hóa Giải. Là Cảnh giới tối cao của Thiền lý Phật pháp, đơn giản gói gọn trong hai chữ Bao Dung.


Nguồn: Toptrangdangtin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *