Top 11 bộ truyện nổi tiếng nhất của Thương Thiên Bạch Hạc


9

Thông thiên tiên lộ


1

by Khiem Nguyễn 05-08-2020

“Âu Dương Đại Sư, cầu ngài rèn đúc cho ta một Thần khí đi! Điều kiện ngài cứ thoải mái nói!”

“. . .”

“Âu Dương Đại Sư, ta biết khắp thiên hạ này chỉ có một mình ngài là có thể rèn đúc Thần khí bảy thuộc tính, mời ngài tác thành!”

“. . .”

“Âu Dương Đại Sư, ngài. . .”

“Âu Dương cái đầu ngươi! Lão Tử họ Âu!”

. . .

“Hừm, thuộc tính kém một chút, thêm cái gì bây giờ đây! Là hút máu, hấp ma, toàn phòng. . . kỹ năng song thuộc tính Băng Hỏa cái gì, trở lại. . .”

“Chuyện này. . . Đây là Thần khí sao? Là muốn nghịch thiên rồi sao?”

. . .

Đây là một cái cố sự về một tiểu nhân vật có thể tùy ý rèn đúc cùng tu bổ thuộc tính, kỹ năng của trang bị!


Nguồn: Toptrangdangtin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *