Top 5 phòng công chứng Bình Thạnh uy tín nhất


1

Phòng Công chứng số 6 – Bình Thạnh

– Công chứng hợp đồng mua bán, vay, mượn, thế chấp, cầm cố tài sản; – Công chứng hợp đồng mua bán, chuyển nhượng, tặng cho nhà ở và quyền sử dụng đất; – Công chứng hợp đồng cho thuê, thừa kế, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; – Công chứng thỏa thuận phân chia, nhập và xác nhận tài sản của vợ, chồng; – Công chứng di chúc, khai nhận di sản, thỏa thuận phân chia di sản, từ chối nhận di sản, nhận lưu giữ di chúc; – Công chứng hợp đồng ủy quyền, giấy ủy quyền; – Công chứng hợp đồng có yếu tố nước ngoài; – Công chứng hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, sở hữu trí tuệ và các hợp đồng, giao dịch khác…theo yêu cầu của khách hàng. Phí công chứng thu theo quy định của pháp luật, phí dịch vụ công chứng thu theo sự thỏa thuận của khách hàng với Phòng Công chứng, được niêm yết công khai tại trụ sở và trên Website của Phòng.

Phòng Công chứng số 6 làm việc liên tục từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần: – Sáng: từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút – Chiều: từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút Riêng ngày thứ bảy: làm việc buổi sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút Ngoài ra, Phòng còn đảm nhận các dịch vụ: – Công chứng các giao dịch ngoài trụ sở, ngoài giờ làm việc, tại địa chỉ do khách hàng yêu cầu;

47A Nguyễn Văn Đậu, Phường 6, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Website: http://congchung6.gov.vn


Nguồn: Toptrangdangtin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *