Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM

Thời gian đào tạo: 2 năm.

Khối lượng kiến thức: 77 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Đào tạo cử nhân Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông:

Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp và sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

Có khả năng khai thác, vận hành, bảo trì, sửa chữa các thiết bị điện tử, viễn thông và mạng truyền thông; đồng thời có khả năng tổ chức, quản lý một mạng thông tin, viễn thông nội bộ của một cộng đồng dân cư hay một cơ quan, doanh nghiệp;

Có khả năng tham gia thiết kế, chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện tử, viễn thông;

Có khả năng làm việc nhóm;

Trên cơ sở kiến thức được trang bị, người học từng bước hoàn thiện khả năng tự bồi dưỡng hoặc tiếp tục học ở trình độ cao hơn.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

Trình bày được các nguyên tắc cơ bản về an toàn lao động;

Sử dụng các tính năng thông dụng của máy tính cùng với ứng dụng internet trên máy tính;

Ứng dụng được các kiến thức về tin học văn phòng vào việc trình bày các văn bản, các bảng biểu báo cáo cũng như trình diễn được một vấn đề cụ thể bằng powerpoint;

Áp dụng được các kiến thức cơ sở ngành để thiết kế, phân tích các mạch điện tử tương tự, mạch điện tử số, mạch vi điều khiển;

Sử dụng thành thạo các thiết bị đo lường điện tử thông dụng để đo kiểm các thông số linh kiện và mạch.

Kỹ năng:

Vẽ được mạch mô phỏng và mạch in của các mạch điện tử cơ bản bằng một trong các phần mềm thiết kế điện tử như OrCad, MultiSim, Eagle, Proteus, …

Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị đo lường điện tử tương tự và số;

Sử dụng được các tính năng thông dụng của máy tính và các ứng dụng internet trên máy tính;

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như Word, Excel, Powerpoint để trình bày các báo cáo, các bảng biểu, các trình diễn, … cụ thể;

Cơ hội nghề nghiệp:

Các công ty, tập đoàn viễn thông;

Các công ty buôn bán, phân phối thiết bị điện tử – viễn thông;

Các bộ phận bảo hành, bảo trì thiết bị điện tử – viễn thông;

Các bộ phận thiết kế, thi công, lắp đặt, vận hành hệ thống mạng viễn thông và dịch vụ internet;

Các đài phát thanh – truyền hình;

Các cơ quan nhà nước về thông tin – truyền thông.

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *