Trường Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 138 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh:

Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông và tương đương, có đủ sức khoẻ để học tập và làm đầy đủ các thủ tục dự thi theo quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục tiêu đào tạo:

Chương trình Cử nhân Kỹ Thuật phần mềm đào tạo những cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, và sức khỏe tốt; có đủ kiến thức, năng lực và khả năng tổ chức khai thác hiệu quả phần mềm ứng dụng trong công nghệ điều khiển, xử lý thông tin, nhận dạng, các hệ thống kỹ thuật, mạng máy tính, viễn thông. Có khả năng thiết kế phần mềm phục vụ công tác quản lý, khai thác dữ liệu khoa học, giáo dục, xã hội và kinh tế.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên:

Kiến thức:

  • Có kiến thức và khả năng lập trình và phát triển phần mềm.
  • Có kiến thức về phân tích, tích hợp, và áp dụng cho chuyên môn.
  • Nắm vững các kiến thức, công cụ phù hợp để xây dựng phần mềm ứng dụng vào các lĩnh vực thực tế.
  • Có kiến thức về quản lý nguồn tài nguyên, các hoạt động của cơ quan / tổ chức, các giải pháp sử dụng công nghệ thông tin để nâng cao khả năng lãnh đạo, quản lý của cơ quan / tổ chức.
  • Có trình độ Anh văn TOEIC từ 450 điểm, hoăc tương đương.

Kỹ năng:

  • Kỹ năng bảo trì phần mềm và quản lý dự án phần mềm, cũng như các ứng dụng CNTT
  • Kỹ năng sử dụng và bảo trì phần mềm một cách hệ thống.
  • Kỹ năng phản biện dựa trên thực nghiệm, kỹ năng sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề.
  • Có kỹ năng giao tiếp xã hội, hợp tác và làm việc nhóm, chia sẻ tri thức và kinh nghiệm, khả năng điều hành nhóm công tác.

Cơ hội nghề nghiệp:

Cử nhân Kỹ thuật phần mềm tốt nghiệp tại Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị có khả năng đảm nhiệm các vị trí sau:

+ Chuyên viên phân tích, thiết kế, cài đăt, quản trị, bảo trì các phần mềm máy tính, đáp ứng các ứng dụng khác nhau trong các cơ quan, công ty, trường học….

+ Chuyên viên tư vấn và đề xuất giải pháp, xây dựng và bảo trì các hệ thống thông tin.

+ Lập trình viên, kỹ sư phần mềm, nhà phân tích thiết kế phần mềm tại các công ty tập đoàn phát triển phần mềm

+ Chuyên viên có kĩ năng phát triển các sản phẩm game, ứng dụng trên thiết bị di động.

+ Có nhiều cơ hội tham gia thị trường lao động công nghệ thông tin toàn cầu.

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *