Trường Đại Học Luật Hà Nội

Thời gian đào tạo: 4 năm.

Khối lượng kiến thức: 126 tín chỉ.

Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có trình độ tốt nghiệp THPT tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm/kì thi quốc gia hàng năm do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, đáp ứng được các yêu cầu tuyển sinh của Trường Đại học Luật Hà Nội. – Khối thi: Khối D1. Môn thi: Toán, Văn, tiếng Anh.

Mục tiêu đào tạo

Sinh viên được cunng cấp kiến thức tương đối rộng về ngôn ngữ Anh, văn hoá, xã hội và văn học Anh-Mỹ; đồng thời được trang bị kỹ năng học tập hiệu quả để có thể tự học tập nhằm tiếp tục nâng cao kiến thức và năng lực thực hành tiếng Anh, bước đầu hình thành tư duy và năng lực nghiên cứu khoa học về các vấn đề ngôn ngữ, văn học hoặc văn hoá và văn minh của các nước Cộng đồng Anh ngữ.

Sinh viên được rèn luyện và phát triển các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh ở mức độ tương đối thành thạo (tối thiểu tương đương mức C1 theo Khung tham chiếu châu Âu) trong các tình huống giao tiếp xã hội cũng như trong lĩnh vực pháp luật.

Chuẩn đầu ra cho sinh viên

Sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý được đào tạo các kỹ năng như: kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm; giao tiếp hiệu quả; thuyết trình hiệu quả; biên phiên dịch; đàm phán, tư duy phản biện, quản lý và lãnh đạo; phát hiện, tổng hợp, phân tích và giải quyết vấn đề, sự kiện liên quan đến pháp luật quốc tế và tiếng Anh pháp lý; sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính cơ bản như Word, Power Point, Excel,…

Không chỉ được trang bị các kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, các kiến thức nền tảng về đất nước, con người, văn hóa, các quốc gia trong Cộng đồng Anh ngữ và các kỹ năng mềm khác, sinh viên chuyên ngành tiếng Anh pháp lý Trường Đại học Luật Hà Nội có cơ hội tiếp cận với các môn học, học phần ngành Luật như: Luật Hình sự, Luật Dân sự, Luật Hành chính, Luật Quốc tế,…

Cơ hội nghề nghiệp

Cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý đạt được trình độ tiếng Anh pháp lý tương đối tốt và kiến thức cơ bản về nhà nước và pháp luật đủ để hoạt động và công tác hiệu quả trong các lĩnh vực chuyên môn như: giảng dạy, công tác biên – phiên dịch hay các lĩnh vực hoạt động khác liên quan tới pháp luật; có thể đảm đương các công việc đối ngoại và hợp tác quốc tế phù hợp tại các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương, các tổ chức xã hội và các doanh nghiệp,…

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *