Trường Đại học Thủy lợi cơ sở 2 TP. HCM

Thời gian đào tạo: 4,5 năm

Khối lượng kiến thức: 145 tín chỉ

Có 3 chuyên ngành để sinh viên lựa chọn:

  • Chuyên ngành Kỹ thuật công trình thuỷ – đào tạo Kỹ sư thiết kế công trình thuỷ lợi
  • Chuyên ngành Thủy điện và công trình năng lượng – đào tạo Kỹ sư thiết kế công trình nhà máy thuỷ điện và các loại nhà máy năng lượng tái tạo khác
  • Chuyên ngành Công trình Cảng Đường thuỷ – đào tạo Kỹ sư thiết kế công trình cảng sông, cảng biển, bến thuỷ nội địa, kênh chạy tàu và các công trình phục vụ giao thông thuỷ.

Mục tiêu đào tạo

Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy tiền thân là ngành Thuỷ công – Thuỷ điện, với mục tiêu đào tạo kỹ sư có tư tưởng đạo đức tốt, sức khỏe, thẩm mĩ và có năng lực thiết kế, thi công và quản lý khai thác các công trình thủy lợi, thủy điện, năng lượng tái tạo, cảng, đường thủy, và phòng chống thiên tai.

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy có thể làm việc tại các công ty tư vấn thiết kế, thi công, các ban quản lý dự án, viện nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực thủy lợi – phòng chống thiên tai, thủy điện – năng lượng tái tạo, cảng – đường thủy, các cơ quan quản lý nhà nước từ Trung ương tới địa phương thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy với nền kiến thức cơ bản, cơ sở thuộc khối ngành xây dựng vững chắc nên có thể chuyển đổi công tác sang các lĩnh vực khác như giao thông, xây dựng dân dụng mà không gặp quá nhiều khó khăn.

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *