Trường Đại học Văn hóa TP. HCM

Chuyên ngành: biểu diễn âm nhạc

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa gồm 131 tín chỉ + giáo dục quốc phòng – an ninh (8 tín chỉ) + Giáo dục thể chất (5 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ, chuyên viên quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật nói chung, âm nhạc nói riêng tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa; Nhà Văn hóa (Trung tâm văn hóa); Câu lạc bộ…; các công ty biểu diễn, các tổ chức sự kiện…

Ca sĩ ở các đoàn nghệ thuật (ca, múa, nhạc), Nhà Văn hóa (Trung tâm văn hóa) các cấp, Tụ điểm ca nhạc, Câu lạc bộ nghệ thuật,…

Chuyên ngành: Tổ chức hoạt động văn hóa nghệ thuật

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa học gồm 131 tín chỉ + giáo dục quốc phòng – an ninh (8 tín chỉ) + Giáo dục thể chất (5 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Cán bộ, chuyên viên phụ trách công tác văn hóa xã hội trong hệ thống: Tổ chức chính quyền các cấp (UBND các cấp); Các tổ chức đoàn thể – chính trị, xã hội, nghề nghiệp: Công đoàn, Đoàn Thanh niên… ;

Cán bộ, chuyên viên quản lý và tổ chức các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật tại: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Phòng Văn hóa; Nhà Văn hóa (Trung tâm văn hóa); Câu lạc bộ; Đài phát thanh – truyền hình; Đài truyền hình;

Chuyên viên tổ chức sự kiện tại các công ty truyền thông; Công ty tổ chức sự kiện; Công ty giải trí; Công ty Tổ chức biểu diễn; Công ty sản xuất và phát hành các chương trình nghệ thuật.

Chuyên ngành: Quản lý hoạt động văn hóa xã hội

Thời gian đào tạo: 4 năm

Khối lượng kiến thức toàn khóa học gồm 131 tín chỉ + giáo dục quốc phòng – an ninh (8 tín chỉ) + Giáo dục thể chất (5 tín chỉ).

Đối tượng tuyển sinh: Theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sinh viên sau khi ra trường có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công tác tại các tổ chức văn hóa nghệ thuật thuộc khu vực nhà nước, tư nhân hay các tổ chức văn hoá nghệ thuật có yếu tố nước ngoài. Cụ thể:

  • Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch; Phòng Văn hóa; Nhà Văn hóa; Trung tâm văn hóa; Trung tâm Triển lãm; Nhà hát; Câu lạc bộ; Thư viện, Bảo tàng; Khu di tích; các Trung tâm và Trường học thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; UBND các cấp; các tổ chức chính trị – xã hội khác.
  • Các công ty Tổ chức sự kiện, công ty Truyền thông, Du lịch, các đơn vị tổ chức biểu diễn nghệ thuật, các điểm vui chơi, giải trí, bộ phận marketing và quan hệ công chúng của các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nhà nước.

Sinh viên tốt nghiệp có thể thành lập các tổ chức sự kiện hoặc làm việc như những nhân viên độc lập cho các chương trình, sự kiện, hay dự án văn hóa nghệ thuật.

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *