Trường Đào tạo và Bồi dưỡng Nghiệp vụ Kiểm toán – Khóa học Kỹ năng Kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình

Chương trình

Trình độ

Nghiệp vụ kiểm toán

Thời lượng

1 thời lượng

Mục tiêu khóa học

 • Chương trình cấp độ 1: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán chi tiết việc chấp hành pháp luật và chế độ về quản lý tư và xây dựng và báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành
 • Chương trình cấp độ 2: Trang bị cho học viên các kỹ năng kiểm toán tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình và kỹ năng kiểm toán đặc thù đối với một số loại hình dự án đầu tư
 • Chương trình cấp độ 3: Trang bị cho học viên một số kỹ năng kiểm toán chuyên sâu kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình

Đối tượng tham gia

Chương trình cấp độ 1:

 • Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 1-2 năm kinh nghiệm công tác tại KTNN
 • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư (tương đương với tiền KTV)

Chương trình cấp độ 2:

 • Công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 3-6 năm kinh nghiệm công tác tại KTNN
 • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư (tương đương KTV)…

Chương trình cấp độ 3:

 • Các công chức được phân công kiểm toán dự án đầu tư có từ 6 năm kinh nghiệm công tác tại KTNN trở lên
 • Các đối tượng khác cần bồi dưỡng kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán dự án đầu tư (tương đương KTVC)

Nội dung chương trình học

Tổng thời gian bồi dưỡng của chương trình là 160 tiết.

Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 1 (56 tiết)

STT Học phần và môn học Số tiết
1 Tổng quan về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình 8
2 Tổng quan quy trình kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình 12
3 Kỹ năng kiểm toán chi tiết việc chấp hành pháp luật, chế độ quản lý đầu tư xây dựng; chế độ tài chính kế toán 12
4 Kỹ năng kiểm toán chi tiết giá trị khối lượng hoàn thành hoặc hạng mục công trình hoàn thành 12
Ôn tập, kiểm tra 16

Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 2 (64 tiết)

STT Học phần và môn học Số tiết
1 Kỹ năng khảo sát, thu thập thông tin, phân tích xác định rủi ro, trọng tâm kiểm toán và lập KHKT dự án đầu tư 12
2 Kỹ năng kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng công nghiệp 12
3 Kỹ năng kiểm toán đối với Dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, giao thông, công trình thủy lợi 12
4 Kỹ năng kiểm toán đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn ODA 12
Ôn tập, kiểm tra 16

Chương trình kỹ năng kiểm toán dự án đầu tư xây dựng công trình cấp độ 3 (40 tiết)

STT Học phần và môn học Số tiết
1 Kỹ năng phân tích kiểm toán dự án đầu tư trong việc lập Biên bản kiểm toán và báo cáo kiểm toán 8
2 Kỹ năng kiểm toán đánh giá tính kinh tế, hiệu quả và hiệu lực của dự án đầu tư xây dựng công trình 8
3 Kỹ năng kiểm toán chuyên sâu Báo cáo quyết toán vốn đầu tư công trình hoàn thành 12
Ôn tập, kiểm tra 12

Phương pháp giảng dạy

 • Phương pháp giảng dạy: Kết hợp các phương pháp: Giới thiệu của giảng viên và thảo luận, trao đổi
 • Phương pháp đánh giá: Làm bài kiểm tra hết môn sau khi kết thúc chương trình.

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *