Trường Doanh nhân Top Olympia

Mô tả khóa học

Khóa đào tạo “Quản lý cấp trung” (MM) tại Top Olympia giúp học viên: Hiểu được hệ thống quản lý công ty và biết cách xây dựng hệ thống quản lý bộ phận; hiểu và chia sẽ được nỗi lo của lãnh đạo; nhận thức một cách sâu sắc chiến lược công ty và xây dựng văn hóa bộ phận theo chuẩn mực văn hóa công ty.

Nội dung khóa học

I. Chân dung và vai trò của một MM chuyên nghiệp

 • Phân biệt giữa Quản lý cấp trung và cấp điều hành cấp cao
 • Thế nào là một “Quản lý cấp trung” giỏi
 • Những năng lực quản trị cần có đối với MM

II. Hiểu về chiến lược công ty, bộ phận

 • Hoài bảo (vision), sứ mệnh (mission), mục tiêu (MART objectives), chiến lược công ty (corporate strategy)
 • Chiến lược bộ phận (chiến lược chức năng – functional strategy)
 • Sự thống nhất giữa chiến lược công ty và chiến lược bộ phận

III. Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức và viết báo cáo

 • Hoạch định mục tiêu cá nhân
 • Lập kế hoạch làm việc nhóm
 • Lập kế hoạch kinh doanh
 • Lập kế họach ngân sách
 • Kỹ năng viết báo cáo

IV. Quản lý bộ phận/ quản lý đội ngũ

V. Kỹ năng bổ trọ cho quản lý trung cấp

Nguồn: edutoreview

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *